Ako ľahko sa dá prísť o byt v dražbe?

Autor: Jana Perásková | 18.11.2012 o 10:44 | (upravené 18.11.2012 o 11:00) Karma článku: 13,35 | Prečítané:  4043x

Veľmi ľahko a to nemusíte byť ani chronický neplatič. Stačí sa stať obeťou rafinovanej predsedníčky Spoločenstva, ktorá vie, ako z vás neplatiča urobiť. Stalo sa to v jednej dedinke na Horehroní, v ktorej stojí okolo 42 trojposchodových a štvorposchodových tehlových činžiakov. Z nich až vyše 30 si založilo Spoločenstvo vlastníkov bytov. Ale len jedno v sebe združilo až tri bytovky. No a práve tam majú šikovnú predsedníčku, ktorej postaviť sa do cesty je veľmi nebezpečná vec.

     V roku 2011 pani predsedníčka svojho suseda "nalanárila" na plastové okná, zabezpečila firmu, ktorá okná vymenila a "vybavila" od Spoločenstva vlastníkov bytov (ďalej SVB) pôžičku, ktorú mal splácať podľa splátkového kalendára po 50 Eur mesačne. Starému pánovi by staré okná vydržali ešte dosť dlho ale hrozba, že ak si okná nekúpi, bude mu účtovať straty na teple, donútili ho ustúpiť nátlaku predsedníčky.

     Pán M. mal z 300 Eurového dôchodku zaplatiť SVB zálohu za byt 110 Eur, 50 Eur splátku za okná a okrem toho elektriku, káblovku, obedy a po zlomenine nohy v januári 2012 na neodpratanej ceste pred Obecným úradom, ktorá v ňom spustila lavínu zdravotných problémov, ktoré dovtedy nemal, aj kopec liekov a cestovné za doktormi.
     Ale pán M. splácal, nie každý mesiac v danej výške 160,- Eur, niekedy menej, niekedy viac a tak si to pani účtovníčka začala účtovať ako chcela. Z januárovej penzie vyrovnal chýbajúcich 50 Eur za minulý rok. V apríli celý jeho preplatok zo záloh mu účtovníčka hodila na okná a od mája všetky peniaze, čo od neho zinkasovala nedávala na zálohy na byt, ale len na okná až do splatenia celej sumy pôžičky.
     Neuveriteľných 1046,- Eur za okná mal bez 10 Eur splatených už v júli, ale za cenu toho, že od mája nemal zaplatené 3 zálohy za byt a to je podľa stanov spoločenstva už dôvod na podanie na dražbu, hoci okná sa podľa splátkového kalendára mohli splácať minimálne do konca roka 2012.

     Keď pán M. dostal upomienku s hrozbou dražby, chcel si zobrať pôžičku. No keď sme sa pozreli na jeho bločky zistili sme, že Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) si jeho zálohy za byt a splátky za okná účtovalo svojvoľne. Keby SVB postupovalo podľa splátkového kalendára a za každý mesiac mu stiahlo len po 50 Eur ako to bolo dohodnuté, k žiadnemu dlhu by nedošlo. Mal by ešte preplatok.
V upomienke mu vymerali poplatok z omeškania 0,17 Eur za každý deň omeškania. Do mesiaca by to bolo cez 5 Eur, čo nie je také penále, pre ktoré by sa oplatilo brať pôžičku, pretože v každej banke by pýtali viac na úrokoch aj na poplatkoch.
Pritom je vlastník a na neho sa poplatok z omeškania nevzťahuje. Zvlášte, že to tieto ženy, čo robia vždy v súlade so zákonom, nevedia.
Je pravda, že môže dostať zmluvnú pokutu alebo platiť úroky z omeškania, čo by však vyšlo drahšie.

upomienka.jpg

Predsa sa však bolo treba odvolať na nezmyselný dlh a hrozbu, že ak sumu 380 Eur neuhradí do 10 dní celú, pristúpia k uspokojeniu pohľadávky cez Dražobnú spoločnosť.

Napísala som preto odvolanie, čo p. Predsedníčku veľmi vytočilo, ako si dovolím tvrdiť, že išlo o manipulatívne účtovanie. Oni majú všetko zmluvne ošetrené. Len nechcela ukázať ako to v splátkovom kalendári bolo. Splátkový kalendár sa z bytu p. M. záhadne stratil. Podotknem len, že pani Predsedníčka je s pánom M. suseda na jednej chodbe, má kľúče od jeho bytu a neraz ich aj použila.

znenie odvolania:

Vec: Odvolanie sa na upomienku z dňa 27. 8. 2012 a žiadosť o splátkový kalendár.

 

Odvolávam sa na vašu upomienku z 27. 8. 2012, kde uvádzate, že dlhujem na zálohách za služby súvisiace s bytom 380,- Eur.
Tento dlh vznikol prednostným uhradením plastových okien, ktoré ešte nemuseli byť vyplatené a takto sme ma uviedli do dlhu za služby súvisiace s bytom.
Žiadam, aby som účtovne vzniknutý dlh mohol splatiť splátkami a žiadam o absolútne odpustenie poplatku z omeškania.

Zároveň žiadam od 1. 10. 2012 o zníženie zálohových platieb za byt na 90,- Eur na mesiac, podľa preplatku z minulého roka.
V období január - august 2012, teda za 8 mesiacov som za zálohové platby na byt a za okná uhradil podľa príjmových dokladov spolu 1319,- Eur.

Splátky za okná mali byť do augusta.... 8 x 50 € = 400,-

Zálohy za byt.......................................8 x110 € = 880,-

Spolu 1280,- €

Keby peniaze za zálohy na byt neboli vami prevádzané na splatenie okien, môj "dlh" by za 8 mesiacov nebol žiadny, naopak som v pluse 39,- € !!!

Dlh v úvodzovkách píšem aj preto, že ide o zálohové platby a pri vyúčtovaní za celý rok, by bol skôr preplatkom. V byte bývam sám, čerpám minimum vody a po výmene plastových okien očakávam úsporu aj na kúrení. Dlhodobo pri zálohovej platbe 110,- Eur mám preplatky.

Ak by som vás nenechal dôverčivo rozhodovať o úhradách za okná + zálohy za byt, k žiadnemu dlhu by nedošlo.

Ak mi nevyhoviete v splátkovom kalendári "dlhu", ktorý vznikol len vďaka vášmu "taktickému" účtovaniu a posuniete to dražobnej spoločnosti, budem sa brániť aj súdnou cestou.

V budúcnosti vás žiadam o riadne príjmové doklady, pretože aj napr. za poslednú úhradu 110,- Eur z 17.8.2012 ste mi nedali riadny príjmový doklad, len ste dodatočne poslali s upomienkou napísané na papieriku 60,- Eur za 6/2012. Teda opäť ste si svojvoľne rozdelili odo mňa prijaté peniaze, aby ste vyvolali u spoločenstva vlastníkov bytov dojem, že som chronický neplatič a dlhujem na zálohách za byt viac ako 3 mesiace, pritom som platil každý mesiac.

Návrh splátok:

dlh záloha za byt

20. 9. 2012 110,- + 90,- Eur

22.10.2012 90,- + 90,- Eur

20.11.2012 90,- + 90,- Eur

20.12.2012 90,- + 90,- Eur

Spolu 380,- EUR

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

 

     Na nedeľu 9. 9. 2012 ho predvolali písomne na schôdzu o 18.15 do sušiarne, kde mali riešiť jeho prípad. Pán M. ma požiadal, aby som tam s ním išla. Chcel, aby som k nemu prišla už o 17.30, nestíhala som prísť presne, doma neotváral. Tak som išla rovno pozrieť tam, kde sa schôdza mala konať, či ho už p. Predsedníčka nezdrapila niekde na chodbe a neodvliekla tam. Nebolo ešte ani 18.00 a cez dvere bol počuť hlas pani predsedníčky a iných žien. Zaklopala som a vošla, aby som sa pozrela, či tam je aj p. M. Nebol tam.

Sedela tam pani predsedníčka jej 3 kamarátky zo správnej rady a dvaja muži, ktorých neviem aké pohnútky tam doviedli.

rada.jpg

- Vy tu čo chcete? -

- Pán M. ma požiadal, aby som sem prišla.-

- Vy ste mu čo? Na schôdzi vlastníkov bytov môžu byť len vlastníci. Vy tu nemáte, čo robiť. Odíďte! - autoritatívne ma vyhadzovala p. Predsedníčka.

Do začiatku schôdze bolo ešte dobrých 15 minút. Priateľ zapol nahrávanie a odtiaľto začína prepis slov, ktoré tam najsilnejšie zazneli:

Pani Predsedníčka dávala najavo, že je jedno, či tam príde alebo nie, oni to prerokujú aj bez neho. Vytiahla predvolanie, ktoré mu poslali a komentovala:

- Ja som mu v poznámke napísala, že vo vlastnom záujme. To znamená, on nech sa dostaví alebo nedostaví, to je už jeho vec.-

Práve v tom okamihu pán M. prichádzal s batohom na chrbte.

- Áno tu je, nech sa páči.- povedal ML.

- Tu ste?- opýtal sa pán M, keď nás tam videl.

Členka správnej rady zahlásila: - My áno.

- Dobrý deň! - pozdravil sa pán M.

- Posaďte sa!- dirigovala pani Predsedníčka pána M. a zároveň nás vyhadzovala: - Nie nemôžte tu byť! -

- Prečo nemôžu byť!? - spýtal sa pán M.

- Zmluva o spoločenstve hovorí,- zopakovala ešte raz,- zmluva o spoločenstve hovorí...

Do toho začalala hovoriť členka rady: - Keď ste podpisovali zmluvu o spoločenstve Jozef, tak viete kto môže, jedine ty Jozef naozaj!

- Posaďte sa! - ponúkla sedenie pani Predsedníčka pánovi M.

- Ospravedlňujem sa, že meškám.- Pán M. si v hlave zafixoval, že schôdza mala byť o 18.00 a tak sa niekoľkokrát pred schôdzou ospravedlnil.

- To je v poriadku.-

- Prišiel si načas. - Ozval sa starší pán.
- Nie na čas, už je šesť hodín preč.

- O 18.15 ste mali, takže máte ešte čas. - Uviedla ho do obrazu pani Predsedníčka.

- Ako? - začudoval sa pán M.

- O 18.15.- Zopakovala mu.

- Tak kde som to prehliadol? - Nechápavo pán M.

- My máme zmluvu o spoločenstve bytov, ktorá hovorí: Na schôdzu vlastníkov bytov, na správnu radu a dozornú radu jedine vlastníci bytov, jedine vlastníci bytov, nikto druhý. - ujala sa slova pani Predsedníčka.

- A ona ma môže zastupovať! - ozval sa pán M.

- Nie! - unizono spustili ženy z rady.

- No dobre. - ozval sa ML. - A keď dá splnomocnenie? Ani so splnomocnením?

- Nie, splnomocnenie len u notára. Jedine! - Obhajovala si svoje pani Predsedníčka.

- Takže ideme taaam.- Zavtipkoval pán M. a pani Predsedníčka sa zasmiala: Hh, môžete ísť.- a mykla plecom.

- My už budeme jednoducho postupovať úradnou cestou. Ako máme. My budeme postupovať tak.

- Tak Blažka ideme sa hádať? Alebo ako?- apeloval pán M.

- Nehádame sa! - spustila pani Predsedníčka autoritatívne. - Ja pôjdem v súlade so zákonom ako mám ísť v súlade so zákonom, ako som za tie roky, za 10 rokov v súlade so zákonom robila. Dobre? Takže tak. Máme zmluvu o spoločenstve, ktorá jasne hovorí a nielen zmluva o spoločenstve ale aj zákon 70 z roku 2010, hovorí o zhromažďovaní vlastníkov. Keď ho máte naštudovaný, máte, keď nie, možem vám ho dať k dispozícii.- Prekvapivo ochotne zrazu ponúkala zákon na preštudovanie.

Hádam chvíľa na to, aby som sa ozvala: - Jednoducho chcela som povedať toľko, že tu chcete z neho urobiť totálneho neplatiča!-

- Viete čo, nie, furt robím v medziach zákona, - zašermovala na mňa s rukou. - Je tu vlastník bytu.-

- Keď niekto sa nevie brániť, vy štyri na jedného - nechcela som sa dať zahriaknuť pani Predsedníčkou, ale márne:

- On sa vie dobre brániť! - schytila papier nášho odvolania a mávala s ním ako s vlajkou. - My sme tu dostali, máme vyjadrenie, máme vyjadrenie, dobre?

- Ja vám tam len akože, ak môžem,- pokúšala sa k slovu dostať pani D.

- Žiadne vysvetľovanie, jedine vlastníkovi bytu!- zahriakla ju pani Predsedníčka.

- Veď tak dobre, môžem Jozefovi povedať jednu vec?

- Nech sa páči!- odpovedal jej ML. Zdalo sa, že by to už mohlo sledovať ku konštruktívnej debate a prebrať sporné veci, ale pani Predsedníčka to striktne zatrhla.

- Nie počkaj, teraz nie!

- Dobre, pardón.- ospravedlnila sa pani D., že si dovolila pred božskou autoritou pani Predsedníčky čosi povedať.

- Sú tu cudzí ľudia, ktorí neboli (len tipujem, že chcela povedať "pozvaní")

Moja snaha povedať čo i len jednu celú vetu, bola pani Predsedníčkou zmetená už na začiatku.

- Chcete ho obrať o byt, bez toho aby ste si aspoň vypočuli, ...-nestihla som viac povedať.

- Keby sme ho boli chceli, vážená pani, obrať, už mohol byť dva roky pod pod širákom. Keby sme ho boli chceli obrať, už boli tri také prípady, keď sme kryli všetko. Je tak alebo nie? Je tak alebo nie pán M.? Moment teraz sa pýtam pána M.- Domáhala sa kladnej odpovedi pani Predsedníčka.

- Pomohli ste mi, áno.- ťažko odpovedal pán M., zjavne mu nebolo dobre.

Fíha tak oni kryli, a na druhej strane všetko robia v súlade so zákonom. To sa dá? Pomyslela som si.

- My sa nechceme hádať, my sme vás predvolali.-

- Blažka ja som prišiel tu, neskoršie.-

- Nie neskoršie, načas ste prišli. Poprosím vás, budeme jednať len s pánom M. Rozumeli sme sa?-

- Ja vám takto...,- k slovu sa chcel dostať pán M.

- Nie,- zhriakla ho, - ja nebudem zatiaľ hovoriť kým oni tu budú, je to proti zásadám, je to proti zákonu 70 z roku 2010. Koniec.-

- Blažka ,- pán M. sa pokusil niečo povedať, evidentne však nebol vo svojej koži a jeho hlasu chýbala zvyčajná razancia.

- Máte čo skrývať, máte čo skrývať? - ozval sa priateľ LM a pani Predsedníčku skoro vytrhlo zo stoličky.

- Nie, nemáme čo skrývať.- zhrúkla na neho.

- Tak nech sa páči, poďme.- pobádal ich LM.

- Nie, nemôžem. Ale poprosím vás, ste inteligentní ľudia, pochopíte jedno?

- A vy ste inteligentní ľudia?- nedalo sa mi neopýtať na oplátku.

- Na správnej rade,..máte tu zmluvu? .. miešali sa hlasy jeden cez druhý.

- Dobre, tak mimo schôdze ešte, môžeme toto vysvetliť ešte mimo schôdze? Sú tu vlastníci?- rázne sa ozval LM.

- Choďte pre zmluvu domov!- posielala pani Predsedníčka jednu zo správnej rady.

- Ja som neprišiel sem sa hádať.- povedal pán M.

- Ani my, ani my.-kontrovala pani Predsedníčka.

- Ale Jožko, my chceme s vami jednať, vy ste na liste vlastníctva.- prihovárala sa mu "dobrotivo" pani D.

- Tak ja vám chcem povedať, že o čo ide.- začal hovoriť pán M.

- Idem zobrať zmluvu, dobre? pani Predsedníčka sa rozhodla sama ísť po zmluvu.

- Elenka dobre, mám veľkú dlžobu a, - pán M. hovoril s pani T.

- Nie dlžobu, opravil ho M.-

- Zatiaľ kým nedonesiem zmluvu, kde ukážem kto sa môže zúčastňovať zhromaždenia a tak ďalej, nejednáme.-

- Dobre jasné, jasné. - pritakala pani D.,- Ešte som chcela povedať jednu vetu ale nepoviem.

- Môžem povedať? Táto dlžoba vznikla tým, že ste mu peniaze hodili,- snažila som sa povedať ako došlo k dlhu

- prehodili, prehodili - opravil ma pán M.

- prehodili na okná a jednoducho ste z neho urobili neplatiča, že dlhuje viac ako 4 mesiace dokonca ste mu nedali ani bloček..-

Pani Predsedníčka pre istotu nikam neodišla, aby nikto nepovedal nič bez jej vedomia, prehadzovala na stole papiere a vyrábala šum.

- On dostáva na všetko bloky,- ozvala sa.

- Za posledný mesiac nebol.- ozval sa ML.

- My máme audit každý rok, vážená pani! - kričala do mňa dotknuto.

- Za jún tam vôbec nie je!-

- Za jún nemôže byť, - vysvetľovala svoje zvláštne dôvody prečo pánovi M. nevystavili ani za jún príjmový doklad, hoci im zaplatil 60 Eur, čo je viac ako polovica zálohy za byt.

- Prečo nevedia pochopiť, - vkĺzla do toho pani Predsedníčka, ale stíchla.

- Ja mu dám príjmový doklad, ale až keď zaplatí všetko, pozor, keď zaplatí všetko, vtedy dostane doklad za jún. Ja ho mám tu ten doklad, nebojte sa.-

fakt upokojujúce zistenie.

- To musíme riešiť iným spôsobom, to sa nedá, veď sme nie na ringu, alebo čo?- ozval sa starší zúčastnený pán.

- Jednoducho treba zobrať fakty, účty a porovnať ich.- chcela som navrhnúť.

- Fakty, účty a čo, on má všetky účty, nebudeme sa teraz hádať, ja hovorím jedno,- nedala mi dopovedať pani Predsedníčka.

- Prečo ho chcete dať na dražbu? - spýtala som sa.

- Poprosím vás,- zopäla ruky,- my chceme normálne jednať, ako sme mu aj predtým pomáhali.-

- Tak ste mu pomohli, že ste ho donútili kúpiť si plastové okná.- oponovala som jej.

- Vy ste neboli tunáka za toľké roky dozadu. Prosím?-

- Donútili ste ho aby si kúpil plastové okná!-

- Kto ho donútil?-

Taký hurhaj nastal, že v zázname zanikli slová, keď som hovorila:

- Vy pretože ste mu povedali, že ak si ich nekúpi, budete mu rozpočítavať straty na teple. Dokedy ich mal splácať?-

- Čo vy chcete týmto dosiahnuť, že vy, že vy,- opakovala sa p. Predsedníčka.

- Chcem aby ste mi ukázali dokedy mal splácať okná a koľko boli splátky. Čo on sám zmôže proti štyrom ženám, keď na neho takto útočia? Chcem vidieť ten doklad.-

- Ja som prišiel z Balogu.-

- Dobre, to je váš problém kde ste bol. - zhriakla p. Predsedníčka pána M.

- Mne je zle.- obávala som sa, že p. M. tam skolabuje.

- Takto, pán M., posaďte sa.

- Pán M. chcel čo najskôr odtiaľ vypadnúť a začal navrhovať: -Budem splácať byt a budem splácať každý mesiac po 50.-

- Vy si nie! Takto! pani Predsedníčke sa nepáčilo, že by si chcel sám niečo navrhnúť.

- Ako?- opýtal sa p. M.

- Nebudem nič,- odrazu sklapla.

- Môžete mi ukázať ten papier dokedy sa mali splácať tie okná?- požiadala som.

- Vy ste nie majiteľka bytu, nedostanete k nahliadnutiu ani doklad.-

- Ani jeho právnička, ani jeho nič.- k Predsedníčke sa pridala pani "dobrotivá".

- Prosím vás, pán M. dajte si ukázať doklad, dokedy ste mali splácať okná.- požiadala som pán M.

- Tak si prosím.- žiadal pán M., ale vyznelo to ako hádzanie hrachu na stenu. Bolo jasné, že tento jeho pokus odignorujú.

- Prosím vás a ten papier mi doneste ukázať.-

- Mne je nie dobre.- Pán M. sa necítil dobre. Nechcela som ho tam nechať napospas týmto otravným ženám, ale bolo isté, že pani Predsedníčka si bude trvať na svojom, nedovolí prerokovať sporné veci a poukázať na nedostatky ich účtovania, ktoré by chceli vysvetlenie. Dosiahnuť od nej prísľub, že byt na dražbu nedajú by mne nedala.

Vyšla som teda o 18.15 z miestnosti von, aby som nerušila priebeh schôdze. Zdalo sa, že na nás chcú privolať už aj políciu. Nech teda len pánovi M. ukážu ako bola urobená zmluva o splátkach za okná, ale za celé sedenie sa jej tiež nedočkal. Ústne sa však dohodli na novom splátkovom kalendári.

Pani zo správnej rady vyšla na chodbu a telefonovala "právničke" familiárne oslovovanej Lenka, od ktorej chcela pomoc:.... -napísali taký dopis na nás, a obviňujú, že manipulujeme s jeho peniazmi. Ako môžu oni jednať, keď máme v zmluve, že nesmú jednať cudzí len majitelia?-

Dozvedela sa, že jednať môže aj cudzí človek v mene vlastníka, ak má splnomocnenie overené od notára.

No odpoveď na prípad, keď je na schôdzi osobne prítomný majiteľ a len si niekoho pozval ako oporu, sme sa nedozvedeli.

Samozrejme, že také prípady sú možné a bežné, že na schôdzi vlastníkov bytov sú prítomné aj iné osoby, napríklad, keď sa robí fasáda domu a je tam niekto z tej firmy, aby si dohodli farby a prevedenie.

Pani D. pokračovala v telefonovaní: Lenka, neplatil riadne za byt. My sme mu na okná požičali peniaze ako spoločenstvo. On nemal peniaze. Naše spoločenstvo mu požičalo, my všetci ľudia čo sme v spoločenstve. Mal určitú zmluvu spravenú, ktorú nedodržiaval, proste neplatil zakaždým, ale neplatil riadne ani za byt. On síce zaplatil, ale vždy dodatočne, teraz je nám dlžný viac mesiacov a tým sme to chceli vyriešiť, aby sme mali záruku, že my sme mu požičali peniaze na okná, tak sme najprv tie okná chceli, aby mal splatené a potom tie peniaze za byt.-

- No ale to nebolo v dohode, tam bolo v dohode, že po 50 eur bude splácať, a nie že to splatí hneď.- ohradil sa ML, vyhodený na chodbu.-

- Ale on prerušil, neplatil každý mesiac.- trepala pani "správna".

- Platil, je na to doklad.- povedala som.

- Platil? No dobre, ja ti dám pani Pastírovú nech ti to prečíta.- hovorila do telefónu právničke Lenke. Samej sa jej už zdalo, že mohli niečo prepísknuť, keď každý mesiac platil a pritom si dovolili tieto prechmaty s peniazmi.

- Budeš nám môcť trošku pomôcť?- a pani "správna" vošla späť do sušiarne.

     Až vtedy som si začala uvedomovať, aký biznis majú pod palcom tieto ženy. Vlastníci bytov platením do fondu opráv a tiež na réžiu spoločenstva a celkovo zálohami za byt vytvárajú mnohotisícové až miliónové úspory, o časti ktorých niekedy stačí rozhodnúť len jednej osobe - predsedníčke. Zabezpečovaním opráv môže dohadzovať prácu svojim známym, napr. z nanútených okien od jednej firmy môže prísť k celkom peknej provízii. Na staré kolená si tieto ženy môžu celkom pekne prilepšiť. Začala som chápať prečo sa tak rozkrikujú a ukrývajú dôkazy. Pretože tam jesto čo ukrývať pred zrakmi "nepovolaných".

A pritom som nechcela od nich tak veľa, len jeden splátkový kalendár za okná.

     Na schôdzu si pozvali aj dochodkyňu pani K., ktorá tiež nestíha plniť ich ich náročné finančné požiadavky. Rovnako aj jej v roku 2011 nanútili plastové okná od firmy Fenes.ra, ktoré mala splácať po 40 Eur. No o pár mesiacov im to už bolo málo a žiadali si vyššie splátky. Vstúpiť do sušiarne kým riešili p. M. jej nedovolili a nechali ju čakať a stáť za dverami v pivničných priestoroch.

     Pani predsedníčka potom často navštevovala pána M. nie, aby mu doniesla splátkový kalendár za okná, alebo nový splátkový kalendár, ale aby u neho dosiahla to, aby mi nedal splnomocnenie na preverenie ich účtovania jeho platieb. Odvolávala sa dokonca aj na to, že by kvôli tomu museli prerobiť stanovy SVB. A to by mali. Pretože každý človek má právo vyjadriť svoju vôľu, rozhodovať vo svojich majetkových záležitostiach aj splnomocnením niekoho iného namiesto seba hlavne, ak je z nejakých dôvodov neprítomný. A tiež ten ich domový poriadok by mali obnoviť, veď je ešte z minulého desaťročia, keď sme nemali Euro.

     Pani Predsedníčka sa však nevzdala a na to aby sa očistila z tohto nevydareného pokusu pripraviť suseda o byt, vymyslela si na mňa neskutočnú špinavosť.

     Keď na jeseň pána M. zobrali do nemocnice, odmietla mi dať vedieť, ale telefonovala jeho dcére, aby vedela, že som ho chcela právne zastupovať, pripraviť ich o dedičstvo a len vďaka nej pán M. neprepísal byt na mňa.

Fakt pozoruhodná konšpirácia. Nie ona chcela dať byt na dražbu a niekomu ho lacno naservírovať, ale ja som sa chcela zmocniť bytu.
Je možné že jej klamstvo znie pre jeho dcéru a exmanželku presvedčivejšie, pretože klamstvo znie vždy presvedčivejšie.
Ak by som vtedy nenapísala odvolanie, dnes by už bol byt vydražený a dcéra a syn pána M. by mohli zabudnúť na dedičstvo z bytu.

     Pani predsedníčku som potom stretla na ulici a spýtala som sa, čo si to vymýšľa o mne, aké som ja chcela právne zastupovanie a dedičstvo a vraj k pánovi M. chodím len v deň penzie.

- My vieme, my vieme. Bolo mojou povinnosťou informovať jeho rodinu, že ste pána M. chceli právne zastupovať, veď on nie je nespôsobilý a len vďaka môjmu zásahu sa tak nestalo. -

- Vy ste to vyprovokovali, vy ste ho chceli dať predsa na dražbu a umelo ste mu vytvorili dlh tým, že ste všetko hádzali na okná, aby mu vznikla dlžoba na zálohách za byt.-

- My máme všetko zmluvne ošetrené. A kto ste mu vy? Vy ste mu nič. Dcéra je dcéra, syn je syn, ale vy ste mu nič, ste len matka jeho vnučky.-

Keby som bola aj nič, keď ma pán M. požiadal o niečo a viem, že ide o vážnu vec, isteže mu pomôžem.

Zaujímalo by ma, čo je pani predsedníčka pánovi M. Ako si môže dovoliť bez jeho splnomocnenia zobrať z pošty jeho penziu a vôbec ako jej penziu cudzieho človeka môže pošta vydať. Pretože dcéru pán M. informovala, že ona vybaví a zoberie jeho penziu. Na základe čoho? Od pána M. nedostala na to žiadne splnomocnenie a som zvedavá, či mu z tej penzie ostane aj na živobytie.

- Vy sa do nás nestarajte a za ten list vás dám na súd."

- Dajte! Mám doklad o tom, že ste ho chceli dať na dražbu.- Dúfam, že na súde bude musieť dať účty na stôl.

- Aký doklad. My máme všetko v poriadku a v súlade so zákonom.-

Isteže každoročný audit neskúma, koho ste ako oklamali, ošklbali a hodili na dražbu. Pomyslela som si.

- Čo si myslíte že ste najmúdrejšia, neomylná?-

- Ja si to nemyslím, to si myslíte vy. Preto som chcela vidieť tie doklady.-

- Vy neuvidíte žiadne doklady.-

Ktovie čo by sme si všetko ešte povedali, keby nezastalo auto z Obecneho úradu a nenastúpila by doň. Táto pani je totiž nanominovaná všade, stará sa do všetkého a každého, len nikto sa jej nemôže pozrieť na prsty, inak hneď vyhlási vojnu.

Tak ja sa nemám do nich starať.

Možno by som sa do toho ani nestarala, ale členka jej správnej rady ma do toho zainteresovala, keď behala v jeden augustový deň po obci a rozchyrovala, že pána M. dajú na dražbu. Či som ho nevidela, dnes má deň, keď dostáva penziu.

Vtedy som sa spýtala: - A koľko dlhuje?-

- No už tri mesiace nezaplatil za byt.-

Nechcelo sa mi to veriť, lebo tieto ženy by si ho nenechali ujsť v deň penzie.

- A okná?-

- To je už skoro vyrovnané, ostáva 10 Eur. To je nič.-

Tak to som ostala prekvapená, ako by sa po 50 Eur dalo tak rýchlo splatiť 1046 Eur.

- Spoločenstvo ma zožerie ak bude dlhovať, budeme ho musieť dať na dražbu.-

- Za akú sumu môže ísť na dražbu?- spýtala som sa.

- Za hocijakú.-

- To nemyslíte vážne, veď ten byt má nejakú hodnotu...-

- Košická spoločnosť nám poradila, aby sme do stanov dali za tri zálohy za byt.-

- No ale tie vaše zálohy za byt sú aj dosť vysoké. Veď on jedna osoba platí viac ako my dve osoby.-

- My sme mu ponúkali jednoizbový byt, ale nechcel.-

- Ale veď väčšinu nákladov aj tak robí teplá a studená voda a on jej spotrebuje málo. A či už platí za kúrenie o jednu izbu viac, to nie je také strašné.

Prečo mu neznížite splátky, aby mu ostalo aj niečo na život?-

- 110 eur je najnižšia záloha, tak sa uznieslo Spoločenstvo.-

- Ale keď máva preplatky, ako by sa to dalo zmeniť? -

- Musel by si o to sám požiadať.-

- A kto o tom rozhoduje?-

- Ja, pani "dobrotivá", pani Predsedníčka.-

Takže takto som sa dozvedela o ich chystanom zámere. Isté echo dostal pán M. aj od jedného z manželov týchto "bosoriek", ktorý mu povedal, aby si dával pozor, že na neho niečo chystajú.

Pán M. by možno list zo Spoločenstva bytov odignoroval, často dostane nejakú poštu, ktorú neotvorí za pol roka. V tomto prípade by však už bolo pozde. Dražba má rýchly priebeh. Za dva mesiace od návrhu na dražbu sa stanete bezdomovec.

Že ste sa stali obeťou podvodu predsedníčky SVB a správnej rady môžete roky dokazovať na súde. Fakt zaujímavé ako ženy tejto správnej rady sa schovávajú za slovko "Spoločenstvo". Na schôdzi okrem nich boli len dvaja muži. Môže byť spoločenstvo v takomto počte uznášateľné a rozhodnúť o dražbe?

Možno aj keby tam bolo viac ľudí, dokázali by ich zmanipulovať, pretože išli na to chytre. Chceli vyvolať dojem, že ide o chronického neplatiča. Pritom pán M. im každý mesiac zaplatil, nie rovnakú čiastku, ale každý mesiac platil aj keď ho okradli a dostal sa do finančných problémov. Oni mu však nedávali doklady o zaplatení. Vraj až keď bude zaplatená celá záloha za byt. Predstavte si, že zaplatíte preddavkovo polovicu faktúry a nik vám o tom nedá doklad a povie, že nárok na doklad máte až po uhradení celej sumy. Presne takto to robili ženy, ktoré vedú toto spoločenstvo. Takže účtovne dlhujete, hoci ste už zaplatili. No a ktovie koľkokrát sa zabudne, že pol zálohy za byt už máte zaplatený.

     Podľa mojej mienky tento štát potrebuje nutne nový zákon o dražbách, aby nedochádzalo k podlým konaniam. Mal by byť prijatý taký zákon o dražbách, ktorý by stanovil aspoň percentuálne podľa ceny bytu, za akú výšku možno dať neplatiča na dražbu. Ďalej aby zálohy za byt u vlastníkov neboli považované za dlh, ktorý sa môže posunúť dražobnej spoločnosti. Pretože dlžná suma sa v konečnom vyúčtovaní môže ukázať aj ako preplatok.

Zvláštne je, že Občiansky zákoník § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb dáva oveľa väčšie právomoci nájomcovi, ktorý defakto nemá vlastnícke práva. U neho je výpovedná lehota 3 mesiace a v prípade výpovede danej podľa ust. § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka sa výpovedná lehota predlžuje o tzv. ochrannú dobu 6 mesiacov.

Predstavte si, že svoj byt prenajmete niekomu, kto vám prestane platiť. Vy nemáte takú finančnú rezervu, aby ste uhrázali zálohy za byt, jeho nedoplatky a pod., dokonca ako prenajímateľ si budete musieť platiť zdravotné a správca vás dá po troch mesiacoch na dražbu. Vy podľa zákona môžete dať neplatiacemu nájomníkovi minimálne 3 mesačnú výpovednú lehotu, ale ak preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi, tak dostane ochrannú lehotu + 6 mesiacov. Zatiaľ váš byť SVB alebo správca dá na dražbu. Byt už bude mať nového majiteľa, ale nájomca ktorý neplatí tam môže bývať veselo ďalej, pretože zmenou vlastníckych práv prechádzajú na nového majiteľa všetky povinnosti prenajímateľa bytu. Nie je to postavené na hlavu? Vy svoj byt stratíte, a ten ktorý vám neplatil, v ňom bude bývať veselo ďalej!!!

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?